SDH Brno-Vinohrady

Mladým hasičem se může stát každý chlapec nebo dívka, ve věku 6-18 let. Ať je malý či velký, silný či slabý, tlustý či
tenký... v hasičském sportu je místo pro každého, hlavní je nadšení pro věc ...to mají všichni naši členové společné.
Držíme se hesla - "Jeden za všechny, všichni za jednoho!"

oficialní znak SDH Brno-Vinohrady

Naše činnost je velmi pestrá, jak uvidíte v kalendáři našich akcí, ale všechno se tam přecejen nevejde.

V rámci výchovy mladých hasičů se u nás děti naučí:
spolupráci a jednotě ... tedy učíme děti nejen disciplíně, práci pro tým, ale také ctíme týmového ducha.. učíme se pomáhat si navzájem
radovat se ze společného týmového vítězství ale také umět prohrávat a vyrovnat se s vlastními chybami i neúspěchy
sportovní a motorické dovednosti (uzlování, atletické disciplíny)
spoustu nových informací a znalostí - v rámci získávání jednotlivých hasičských odborností (orientace v mapě, základy ekologie a informatiky, zdravověda...)
poskytnutí první pomoci (všechny děti procházejí zdravotnickým školením a členové našeho týmu jsou opravdu schopni pomoci druhému, když je potřeba)

SCHŮZKY MLADÝCH HASIČŮ JSOU
V pondělí 16:00 - 18:00 (mladší žáci) a 18:00 - 20:00 (starší žáci)
a středu 16:30 - 18:30 (mladší žáci)
najdete nás v bývalé ZŠ Bzenecké (zezadu vedle jídelny)